Full informatiu del Concurs de trasllats 2014-2015


Concurs de trasllats 2014-2015

Qui ha de participar de forma obligatòria al concurs de trasllats?

El professorat propietari provisional que encara no ha pogut aconseguir una destinació definitiva.
El professorat que ha perdut la seva destinació definitiva (“professorat suprimit”).


Qui pot participar de forma voluntària? 

El professorat definitiu i el professorat en situació d’excedència voluntària per interès particular.


C A L E N D A R I 

  • Termini de sol•licituds: del 6 de novembre al 24 de novembre (ambdós inclosos).
  • Publicació de la llista d’admesos i exclosos i de la puntuació a la web del Departament: a finals de gener  (5 dies hàbils per possibles reclamacions).
  • Publicació de vacants provisionals: abans del 13 de febrer.
  • Publicació de la resolució provisional: Secundària: 13 de març; Primària: 23 de març (dates pendents de confirmació).
  • Reclamacions a la resolució provisional: 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional. Així mateix, dins del mateix termini, es podrà renunciar a la participació, sempre que aquesta sigui voluntària.
  • Publicació de vacants definitives: abans del 14 d’abril.
  • Resolució definitiva: 14 de maig (pendent de confirmació).