Afillia'tMotius per afiliar-te a CCOO
Afilia’t a CCOO


Ja som molts treballadors i treballadores  de Catalunya i Espanya afiliats a CCOO, però encara ens faltes tu. 

Ens afiliem a CCOO perquè sabem que junts som més forts i perquè volem un sindicat nostre, independent de qualsevol poder econòmic o polític. CCOO és la primera força sindical perquè només ens pertany a nosaltres. 

CCOO és la nostra garantia, la protecció que tenim per a que la direcció de l’empresa no ens imposi els seus interessos i decisions. Per fer complir i millorar els nostres drets recollits als convenis col•lectius, les lleis i els acords socials. 

CCOO és la nostra força. Amb cada nova persona que s’afilia a CCOO som més i tenim més força per a negociar millors salaris i condicions de treball a través dels conveni col•lectius. 

CCOO és el nostre suport. Davant dels problemes laborals estar junts ens permet comptar amb el millor assessorament laboral i legal com afiliades i afiliats. Estar afiliats a CCOO ens ajuda a accedir a la formació professional, per tal de poder trobar o millorar la nostra feina. 

CCOO és la nostra protecció també fora de l’empresa, perquè al ser el sindicat més important del país, és també la millor garantia per a mantenir i millorar la protecció social: les pensions, la protecció per atur, els drets de les persones amb dependències, els serveis públics, transport, infrastructures... 

CCOO està al nostre servei, i ens permet comptar amb importants avantatges com el gabinet jurídic, la cooperativa d’habitatge, descomptes en assegurances i en gran quantitat de serveis. 

Tu hi guanyes, tots hi guanyemFederació d'Educació de CCOO
Via Laietana 16, 4ta planta
08003 Barcelona
Telf.: 93 481 28 42 
Fax 93 268 42 72
educacio@ccoo.cat

L’afiliació a CCOO ens dóna dret a

Assessorament sindical 
Tot allò que necessitem saber sobre el nostre conveni, salari, liquidació, contracte, horari... 

Gabinet jurídic i tècnic 
Quan necessitem l’assistència d’un advocat/da o economista, el nostre Gabinet compta amb més de 50 professionals especialitzats i d’alt prestigi. 

Formació i orientació professional 
A CCOO podem obtenir formació gratuïta i d’alta qualitat accedint a una àmplia oferta de cursos a tot Catalunya. També disposem d’assessorament per a la recerca de feina. 

Assessorament per a persones immigrades i per a treballar a Europa 

Aprofitant els més de 25 anys d’experiència en mobilitat de treballadors del nostre Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE), CCOO ha ampliat el servei d’assessorament als nouvinguts amb un nou servei d’orientació i assessorament per aquelles persones que volen anar a treballar a Europa, perquè ho facin en les millors condicions. 

Assegurances 
A partir d’un any d’afiliació a CCOO, tenim dret a una pòlissa gratuïta de 9.000€ en cas de mort per accident. Així mateix disposem de condicions especials per a contractar tot tipus d’assegurances a ATLANTIS, l’asseguradora social més important d’Europa. També comptem amb un pla associat de pensions. 

Descomptes 
Al ser més de 150.000 persones afiliades, establim contractes de col•laboració amb empreses, professionals i comerços que ens permet tenir importants descomptes en serveis tan diversos com dentista, espectacles, roba o un cotxe. 

Estem molt a prop teu: 
seus de CCOO (+)


Serveis a l'afiliació:Afilia't a CCOO, el sindicat més decisiu!

Si avaluem les polítiques seguides per enfrontar la crisi caldrà convenir, assumint el risc de la simplificació, que s'han donat tres elements convergents:

a) L'impuls d'unes polítiques econòmiques de tall neoliberal que han posat l'accent en la reducció del dèficit públic abans que en la recuperació de l'activitat econòmica.

b) Com a conseqüència de l'anterior, s'ha procedit a una forta reducció dels recursos humans i materials destinats als serveis públics que ha de proveir l'Estat, debilitant-los com factors de cohesió i integració social que són i afavorint la seva privatització.
c) I el tercer, un inusitat atac al moviment sindical, des de cercles polítics, econòmics i mediàtics -reaccionaris i no tant-, que tot i no ser nou, sí que ha revestit tints d'agressivitat mai vistos.


CCOO sap que l'intent de limitar i debilitar el sindicalisme, és un objectiu clar de la dreta en el camí de la Thatcher.

CCOO reivindica el seu orgull com a organització al servei dels treballadors i treballadores i ha deixat sempre clara la seva voluntat d'afrontar des de la negociació o el conflicte la nova etapa. Tot això amb un objectiu clar, que no siguin els treballadors i la ciutadania en general els que hagin de pagar la crisi que altres han produït. Lluitar per evitar que la sortida de la crisi es faci amb un deteriorament irreversible del limitat Estat del benestar que encara tenim.

CCOO tenim clara l'actuació del sindicat: posem sempre per davant els interessos de la gent a la qual representem: els treballadors i treballadores. I aquesta és una prioritat tant en la vida laboral com en l'àmbit del conflicte social i la relació amb la patronal i el Govern.

Es respiren nous aires en el sindicat. CCOO és avui el referent més clar de l'esquerra social organitzada i juntament amb la unitat d'acció amb altres sindicats, la base del moviment sindical i de l'esquerra social.


 • CCOO és un sindicat democràtic, divers i participatiu,
 • CCOO és un sindicat nacional, de classe,
 • CCOO és un sindicat autònom i independent,
 • CCOO és un sindicat internacionalista i global,

Et convidem a afiliar-te a CCOO!

 Afilia't al sindicat més decisiu!  Som 1.200.000, Hi faltes tu!   Bones raons per afiliar-se a CCOO:

   1. NEGOCIEM en representació teva acords que garanteixen el salari, la promoció professional, la salut laboral, els permisos... en definitiva, els teus drets laborals

   2. NEGOCIEM acords socioeconòmics que ajuden a millorar la sanitat, les pensions, l'educació, l’atenció als aturats, la formació professional ...

   3. Som INDEPENDENTS de qualsevol organització política, poder econòmic o mediàtic. Participem activament en la vida socio-política del país a través de les nostres propostes.

   4. Ens ocupem de seguir d'aprop l'aplicació de la IGUALTAT de drets i oportunitats per a homes i dones en els centres de treball.

   5. A la CCOO Educació t'oferim un TRACTE PERSONALITZAT. Fem nostres les teves inquietuds laborals.

   6. Facilitem ASSESSORAMENT especialitzat, tant laboral com jurídic, per als teus problemes laborals.L'assessorament jurídic és gratuït passats els sis primers mesos d'afiliació. La resta gratuït des del primer dia. Les condicions per a afiliats i afiliades són molt bones si cal arribar als tribunals.
    
   7. Estem molt pendents en els nostres centres de treball de tot el relacionat amb la SALUT LABORAL i el medi ambient i vetllem pel compliment de la legislació en aquest àmbit.

   8. Estem en totes les comissions de negociació, amb PODER REAL DE NEGOCIACIÓ a causa del suport de la nostra afiliació, i als resultats de les eleccions sindicals que  ens han situat com a primera força sindical en 4 dels 10 Serveis Territorials. Tot això ens ha de fer sentir orgullosos i ens atorga una gran responsabilitat.

   9. Adquirim el compromís de mantenir puntual INFORMACIÓ a l'afiliat en tots els temes laborals que li puguin ser d'interès.


   En definitiva: 

   Capacitat de negociació, salut laboral, assessorament laboral i jurídic, igualtat d'oportunitats, tracte personalitzat, participació, consulta,  informació ... 

   Afilia't a CCOO, el sindicat més decisiu!   CCOO  és un sindicat:

   Fort, amb més 1.200.000 afiliats i afiliades. Som el primer sindicat de Catalunya, i el de més afiliació a l’ensenyament públic de Catalunya
   Dinàmic i participatiu. Disposa de múltiples canals  per potenciar la participació i intervenció, informació, ajuda i assesorament de l’afiliació. Els delegats i delegades estan en contacte amb els centres. Tens enllaç amb el que correspon al teu centre.
   Reivindicatiu, amb capacitat d’incidència i interlocució en els diferents àmbits de negociació amb l’Administració. I allà on clagui (Tribunals, Inspecció, Síndic de Greuges,…) Mai som convidats de pedra: anem més enllà de presentar escrits a l’Administració.
   -Seriós i responsable, que estudia, articula, consulta i justifica les propostes que presenta o els processos de negociació que afronta davant l’Administració.
   -Negociador i combatiu, que esgota totes les possibilitats de negociació i diàleg existents, però que quan és necessari tambè és capaç de posar en marxa campanyes de lluita davant de situacions de conflictes col•lectiu.


    Afilia't al sindicat més decisiu! 

    Som 1.200.000, Hi faltes tu!

   CCOO de Catalunya som un sindicat que té més de 150.000 persones afiliades i que és el més votat en tots els processos d’eleccions sindicals, amb més de 26.000 delegats i delegades. Un sindicat que està molt a prop de tots els treballadors i les treballadores, present en tots els sectors i en totes les comarques de Catalunya. Un sindicat amb una influència real que vol créixer molt més per ser útil als treballadors/es del nostre país.

   Avui continua sent necessari que ens associem en un sindicat confederal per actuar de forma col•lectiva en la defensa dels nostres interessos i la conquesta de nous drets, i per intervenir des d’una perspectiva social en la redistribució de la riquesa, per la via del bon funcionament dels serveis públics i per la via d’aconseguir polítiques socials de protecció.

   CCOO és una organització sindical formada per homes i dones del món del treball, que ens associem de manera lliure, voluntària i solidària, per unir les forces en la defensa dels nostres interessos laborals i socials

   • CCOO és un sindicat democràtic, divers i participatiu,
   • CCOO és un sindicat nacional, de classe,
   • CCOO és un sindicat autònom i independent,
   • CCOO és un sindicat internacionalista i global,

   A CCOO hi tens un lloc: amb la teva participació, el sindicat tindrà més força col•lectiva per avançar en la garantia i la millora dels drets i les condicions de treball, i aconseguir més ocupació estable i de qualitat per al conjunt de les treballadores i dels treballadors.

   Amb la teva afiliació a CCOO podràs participar en totes les activitats del sindicat, donar la teva opinió i ser informat.

   A més, si ets afiliat o afiliada amb més d’un any d’antiguitat, i estàs al corrent de pagament, et cobreix una pòlissa d’assegurança col•lectiva d’accidents de 9.000 euros en cas de mort per qualsevol tipus d’accident.

   També has de saber que la quota sindical desgrava en la declaración anual de la renda (IRPF), en funció de la situació personal de cada afiliat o afiliada, i permet una recuperació aproximada del 30% de la seva quantia.

   Però això no és tot. Com a afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya tens un munt d’avantatges de tot tipus. Pots gaudir d’un conjunt de serveis que es troven a la teva disposició i que van des de l’assessorament laboral fins als descomptes culturals, passant per la formació, les assegurances, l’habitatge, el turisme...


   ******************* ALTRES INFOS ***********************


   (*) Atenció! Si ompliu el formulari d'afiliació a CCOO, ... us demanarà, entre d'altres dades, el NIF de l'empresa. El professorat interí i substitut del Departament d'Educació, així com el personal laboral, hauran de fer constar aquest NIF: S0811001G. En cas de dubte, poseu "0000"


   • O pots enviar per fax o correu postal a CCOO aquesta fitxa d'afiliació:

   Fax de CCOO: 93 268 42 72

   O si passes pel sindicat... el teu sindicat ;-))


   Federació d'Educació de CCOO
   Via Laietana 16, 4ta planta
   Barcelona (08003)
   Fax 93 268 42 72