PUBLICADA RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONCURS TRASLLATS 2013

Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d'Educació

Llista amb l'adjudicació definitiva

Consulta de la llista amb l'adjudicació definitiva:

Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (Atri) o bé amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud.

Quan als participants els corresponguin punts per l'apartat 6.7 del barem, visualitzaran una nota en l'apartat d'incidències inclòs en la consulta individual.
En el cas de Catalunya, els professors amb la incidència "Apartat 6.7) barem: per peticions de Catalunya, 4 punts", en l'adjudicació veuran sumats els 4 punts al TOTAL BAREM si han obtingut adjudicació de Catalunya (excepte Àmbit de Comunicació de centres de formació d'adults, per als quals el nivell D de català és requisit).Per a dubtes i consultes, adreceu-vos a:
 • en relació al funcionament de l'aplicació: servei d'atenció unificada, telèfon 902532100, correu sau.ensenyament@gencat.cat i
 • en relació a les bases de la convocatòria o les dades del vostre expedient: serveis territorials del Departament d'Ensenyament o Consorci d'Educació de Barcelona.

 

Llistats a web del Ministeri (14 maig 2013)

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL CONCURS TRASLLATS 2012-2013

 Resultados de las resoluciones provisionales

Consulta de la llista amb l'adjudicació provisional:
 • Cos de mestres
    Termini de presentació de reclamacions i desistiments: del 13 al 18 de març de 2013 

       Model de reclamacio i disestiment 


També és pot fer la consulta a la web del Ministeri d'Educació 


 •  Cos de'ensenyaments secundaris i de la inspecció


 • Cossos d'ensenyaments secundaris i de la Inspecció
         Consulta de la llista amb l'adjudicació provisional:

Quan als participants els corresponguin punts per l'apartat 6.7 del barem, visualitzaran una nota en l'apartat d'incidències inclòs en la consulta individual.
En el cas de Catalunya, els professors amb la incidència "Apartat 6.7) barem: per peticions de Catalunya, 4 punts", en l'adjudicació veuran sumats els 4 punts al TOTAL BAREM si han obtingut adjudicació de Catalunya (excepte Àmbit de Comunicació de centres de formació d'adults, per als quals el nivell D de català és requisit).

     CONSULTA A LA WEB DEL MINISTERI


     
 Termini de presentació de reclamacions i desistiments: del 15 al 20 de març de 2013
     
Model de reclamacio i disestiment 

Per a dubtes i consultes (al Departament)  adreceu-vos a:
 • en relació al funcionament de l'aplicació: servei d'atenció unificada, telèfon 902532100, correu sau.ensenyament@gencat.cat i
 • en relació a les bases de la convocatòria o les dades del vostre expedient: serveis territorials del Departament d'Ensenyament o Consorci d'Educació de Barcelona.

Per a dubtes i consultes a CCOO : ensepublica@ccoo.cat (atenció preferent a afiliades i afiliats)

 •  Web del Departament (+)    
 • La consulta es podrà fer per: participant, centre o barem
 • Les direccions dels centres podran accedir a la consulta per centre


Calendari previst

 • Data publicació DOGC:  31 d’octubre
 • Termini de sol·licituds:  del 6 de novembre al 22 de novembre ( ambdós inclosos)
 • Publicació llista admesos i exclosos i puntuació: al voltant de 21 de gener (5 dies per posibles reclamacions)
 • Publicació vacants provisionals:  abans de 15 de febrer
 • Publicació resolució provisional: 12  de març (cos de mestres), 14 (Secundària)
 • Reclamacions resolución provisional: 5 dies hàbils a partir de l’endemà de resolució provisional. Termini per presentar reclamacions o desistiments: del 13 al 18 de març ambdós inclosos  (cos mestres) , el 15 al 20 de març de 2013 (secundària)
 • Publicació vacants definitives:  abans 12 d’ abril
  Resolució definitiva:  
  14 de maig
 •  

Nombre de participants al Concurs de trasllats 2013

Adjunt us  trameto les dades sol.licitades per les organitzacions sindicals en la sessió del 30 de gener de 2013 de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sobre la participació del personal docent, tant voluntària com forçosa, en la convocatòria del concurs de trasllat d’àmbit estatal de l’any 2013.

Vacants provisionals concurs de trasllats 2012/13

VACANTS  COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ ENS/199/2013, de 4 de febrer, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents a la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i en instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola i en centres de formació de persones adultes.
RESOLUCIÓ ENS/200/2013, de 4 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.
VACANTS SECUNDÀRIA
Nombre
Alemany
2
Àrab
1
Català
1
Xinès
1
Espanyol
1
Francès
5
Anglès
7
Italià
2
Rus
1
Filosofia
13
Llengua castellana i literatura
99
Geografia i història
81
Matemàtiques
99
Física i química
57
Biologia i geologia
68
Dibuix
26
Francès
8
Anglès
97
Alemany
1
Música
21
Educació física
40
Orientació educativa
35
Tecnologia
61
Llengua catalana i literatura
84
Economia
4
Aranès
1
Administració d'empreses
29
Anàlisi i química industrial
8
Assessoria i processos d'imatge personal
10
Construccions civils i edificació
2
Formació i orientació laboral
29
Hoteleria i turisme
13
Informàtica
34
Intervenció sociocomunitària
34
Organització i gestió comercial
6
Organització i processos de manteniment de vehicles
12
Organització i projectes de fabricació mecànica
9
Organització i projectes de sistemes energètics
5
Processos de producció agrària
1
Processos en la indústria alimentària
1
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics
14
Processos sanitaris
17
Processos i productes d'arts gràfiques
1
Processos i productes de fusta i mobles
1
Sistemes electrònics
5
Sistemes electrotècnics i automàtics
7
Cuina i pastisseria
13
Equips electrònics
2
Estètica
12
Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
3
Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids
5
Instal·lacions electrotècniques
8
Laboratori
4
Manteniment de vehicles
26
Mecanització i manteniment de màquines
8
Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris
1
Operacions de processos
1
Operacions i equips de producció agrària
2
Patronatge i confecció
1
Perruqueria
13
Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic
17
Procediments sanitaris i assistencials
63
Processos comercials
1
Processos de gestió administrativa
23
Serveis a la comunitat
36
Serveis de restauració
5
Sistemes i aplicacions informàtiques
47
Soldadures
1
Tècniques i procediments d'imatge i so
5
Dibuix artístic i color
1
Disseny gràfic
5
Materials i tecnologia: disseny
1
Cultura clàssica
12
Àmbit ciències socials i participació
9
Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia
20
Àmbit de la comunicació
23

Llista de participants amb puntuació (concurs de trasllats 2012/13)


Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d'EducacióTermini de presentació de reclamacions: del 30 de gener al 4 de febrer de 2013.Participants
Vacants
Primària
11.801
+/-  1.200
Secundària
8.378
+/- 1.400
Aquesta xifra és inferior a la de fa 2 anys. 
A més a més, el Departament anuncia que una part de les vacants de “resultes” no s'adjudicaran perquè, per “planificació de grups”, en preivisó de que algunes d'aquestes places poguessin ser suprimides en un termini curt de temps i espera evitar així un perjudici més gran.


RECLAMACIONS:

Quan als participants els corresponguin punts per l’apartat 6.7 del barem, visualitzaran una nota en l’apartat d’incidències inclòs en la consulta individual.

En el cas de Catalunya, els professors amb la incidència “Apartat 6.7) barem: per peticions de Catalunya, 4 punts”, en l’adjudicació sumaran els 4 punts al TOTAL BAREM per les peticions de Catalunya (excepte Àmbit de Comunicació de centres de formació d’adults, per als quals el nivell D de català és requisit).Per a dubtes i consultes, adreceu-vos a:

 • en relació al funcionament de l'aplicació: servei d'atenció unificada, telèfon 902532100, correu sau.ensenyament@gencat.cat i
 • en relació a les bases de la convocatòria o les dades del vostre expedient: serveis territorials del Departament d'Ensenyament o Consorci d'Educació de Barcelona.

Llista de participants amb puntuació

Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (Atri) o bé amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud.


Accés a les llistes d'acord amb la classificació alfabética següent:
 • Cognoms de la A a la M


 • Cognoms de la N a la Z
Calendari


 • Publicació de la llista de participants amb la puntuació: 29 de gener de 2013
 • Termini de presentació de reclamacions: del 30 de gener al 4 de febrer

 • Les vacants provisionals es publicaran el 15 de febrer.
 • La resolució provisional d'adjudicacions provisionals el 14 de març.
 • El termini de reclamacions i desistiments serà de 15 a 20 de març.
 • La relació definitiva de vacants es publicaria el 5 d'abril.
 • I la resolució definitiva d'adjudicacions està prevista publicar-la el 14 de maig.
Temes relacionats: